Προμήθεια καυσίμων για λειτουργία χλοοκοπτικών μηχανημάτων-2021 Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ