Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-2021 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΙΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ