Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-2020-ΚΗΙ 1054, ΚΗΙ 1083, ΚΗΙ 1038, ΚΗΙ 3741, ΜΕ 95530, ΜΕ 52747, ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ