Προμήθεια υποβρύχιου συγκρότηματος οικισμού Καρπερού-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕ 055-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ-78723/18-11-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ