ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ”