Προμήθεια ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ