Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2023