Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού COVID-19-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ