Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού καιγάλακτος ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ Δεσκάτης