Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού καιγάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης ΔΕ Δεσκάτης-ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ