Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού καιγάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης ΔΕ Δεσκάτης-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ