Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού καιγάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης ΔΕ Δεσκάτης-ΓΑΛΑ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ