Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης(ΑΝΤΑΠΟΔ.)ΧΑΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ