Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης(ΑΝΤΑΠΟΔ.)ΧΑΣΙΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ