Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης-ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΤΟΥΑ 2021 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΠΥΡΟΠΡΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ