Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης-ΓΑΛΑ 2021-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ