Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης-ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΕ