Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης ΧΑΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ