Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης ΧΑΣΙΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ