Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, υπόδησης, ρουχισμού, σαπουνιού και γάλακτος Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης ΧΑΣΙΩΝ-ΓΑΛΑ 2021-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ