Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ