Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ