Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης-ΓΑΛΑ 2021 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ