Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων Δ.Δεσκάτης ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ 2018