Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-προμήθεια φακέλων με παράθυρο Δ.Ε. Δεσκάτης