ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ