ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ