ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ