ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ 1lt ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ