ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ 1lt ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ