Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ