Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες δημοτικών κτιρίων Δήμου Δεσκάτης