Προμήθεια fax-πολυμηχάνημα για τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου