ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 11×23 ΚΑΙ 13×23