Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού σταθμού Δεσκάτης στο ΠΔ. 99/28-09-2017-ΠΔΕ ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500005