Προμήθεια επίπλων και σκευών (ΠΑΓΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ