Προμήθεια επίπλων και σκευών-ΔΥΟ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ