Προμήθεια επίπλων και σκευών-διακριτικές επιγραφές επισήμων για παρελάσεις και εκδηκλώσεις