Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΠΑΓΙΑ)-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ