Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων-ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ