Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ