Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ