Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ