Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων-ενημερωτικό τρίπτυχο φυλλάδιο για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου