Προμήθεια ενός (1) χλοοκοπτικού βραχίονα με καταστροφέα και μιας (1) κεφαλής κλαδέματος