ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΑ