Προμήθεια χρωμάτων για χρωματισμό δημοτικών κτιρίων και εξωτερικών χώρων