ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ”