ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 3741 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ