ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 1054 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ